מיומנויות המאה ה-21

ללומדים במאה ה-21 נחוצות מיומנויות שיאפשרו להם השתלבות טובה יותר בשוק העבודה המקומי והבין-לאומי, יתאימו ל"כלכלת הידע" הגלובלית, ולעידן הדיגיטאלי.

 

חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות

 • איתור ושאילת שאלות פתוחות משמעותיות. בחירת אופני חשיבה בהתאם למצב

 • שימוש במיומנויות חשיבה מסדר גבוה: ניתוח, הסקת מסקנות, בניית טיעונים, מיזוג, הערכה, יישום ורפלקציה

 • יכולת לפתור בעיות בדרכים לא שגרתיות וחדשניות

 • בחינת נקודות מבט שונות המובילות למספר פתרונות חלופיים ובחירת הפתרון המועדף על סמך טיעון מנומק

יצירתיות וחדשנות

 • חשיבה "מחוץ לקופסה", הפיכת התוכן הסטנדרטי לעשיר ומרתק.

 • רכישת מיומנויות שיסייעו ליזמות, יצירתיות ומקוריות.

תקשורת ושיתופיות

 • שיתוף בתוצר Cooperation - שיתוף פעולה לביצוע משימה משותפת תוך חלוקת העבודה בין המשתתפים.

 • שיתוף בתהליך Collaboration - לקיחת מחויבות משותפת של המשתתפים במאמץ מתוכנן מראש לביצוע המשימה יחד.

 • פיתוח מיומנויות של הסכמה הדדית, שיתוף פעולה, קבלה הדדית וסובלנות.

אוריינות מידע ומדיה

 • שימוש מושכל במאגרי ידע דיגיטליים, ארגון מידע שנאסף כתוצר ידע אישי שנרכש.

 • עידוד לאקטיביות הלומד לשימוש פעיל במדיה האינטראקטיבית המגוונת ליצירת מעורבות, שותפות וסקרנות.

אוריינות תקשוב

 • שמירה על חוקי הפרטיות ועל כללי האתיקה במרחב הווירטואלי.

פיתוח לומד עצמאי ואוטונומי –Lifelong learning

מעורבות בקהילה

קישור למחקר מקיף בנושא מיומנויות נדרשות מבוגרים בשוק העבודה (נערך בארה"ב ב 2006) 

Are They Really Ready To Work? Employers’ Perspectives on the Basic Knowledge and Applied Skills of New Entrants to the 21st Century U.S. Workforce

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il