למידה משמעותית

למידה שבה הלומד בונה מחדש את תובנותיו ויוצר תשתית לתובנות עשירות יותר בעתיד. זוהי  למידה הנותנת משמעות חדשה לתכנים – מושגים, רעיונות, הבנות, עמדות – שנלמדו בעבר ופותחת נתיבים ללמידה של תכנים חדשים, מורכבים יותר, בעתיד.

 

למידה משמעותית מוּנעת בידי התשוקה להרחיב ולהעמיק את "העצמי" ולשנות את אופן הקיום שלו בעולם באמצעות מעורבות ב"פרויקטים" של למידה ויצירה. אנשים לומדים היטב ומעניקים משמעות חדשה לניסיונם כאשר הם מעורבים בתהליך הלמידה,  ומבינים את הנושא שבו הם עוסקים. ככל שמשימת הלמידה בה הסטודנטים מעורבים מאתגרת יותר, כך המעורבות שלהם עמוקה יותר, והמוטיבציה להשקיע בה גדולה יותר. לצד המעורבות (Task Involvement) למידה משמעותית חותרת ל"הבנות גדולות" עשירות בתובנות, מניעות לפעולה, טעונות במשמעות ועתירות הזדמנויות ומקרים שניתן להחיל אותם עליהם.

בשיח הפדגוגי בישראל של המאה ה- 21 למידה משמעותית היא עניין אישי המהווה תוצר של הבנה ויצירת הקשרים וקשרים החשובים ללומד. תהליך שבו הלומד מייחס ערך לתכנים הנלמדים ומעוניין בהם, מושקע ומשקיע בהם, עושה או בונה  אותם. למידה זו היא "למידה מעצבת למידה" המחוללת שינוי בתובנות, בנקודת המבט, ואף בזהות של הלומד.

 

כמה מהסטודנטים בקורס חוו למידה משמעותית? באיזה חלק מהלמידה הם חוו למידה משמעותית, מה אפשר זאת?

- האם ניתנה להם ההזדמנות לבטא ידע במילים שלהם, להסביר אחד לשני את הידע שרכשו, שהם מתלבטים לגביו.

- האם ניתנה להם מטלה בה יידרשו בעצמם לבנות מודל לידע, לייצג את הידע בדרכים מגוונות כמו סרטון קצר, להציג בצורה יצירתית נקודות מבט שונות על הידע, להמציא פרשנויות לידע, למקם ידע בהקשרים חדשים, להמציא מטאפורה, להביא דוגמאות מהשטח, לחזות תוצאות והשלכות של הידע.

- האם עלתה האפשרות להציג  את כל הידע המשמעותי החדש שנוצר ע"י הסטודנטים בקורס במרחב שיתופי מקוון. קישור לכלים - מרחבי עבודה שיתופיים בשעורים וביניהם

 

ניתן לקדם ולפתח למידה משמעותית, בתמיכת הטכנולוגיה גם בקרב קבוצות גדולות של סטודנטים. למידה מעורבת ומשמעותית שיחוו הסטודנטים תעניק להם התנסות וחוויה שירצו לשחזר בקורסים נוספים בתואר, ובמהלך חייהם המקצועיים והאישיים בעתיד.

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il