כיתה הפוכה (flipped classroom)

מודל למידה המארגן מחדש את פוטנציאל המפגש של המרצה עם הסטודנטים בשיעורים. הזמן בכיתה הוא בעל ערך ומוקדש להבנה עמוקה יותר של הנושאים הנלמדים דרך דיון, תרגול, 'hands on', עבודה משותפת על פרויקטים, פתרון בעיות ועוד. אך למידה משמעותית נוספת מתקיימת ע"י הסטודנטים באופן עצמאי גם מחוץ לזמן הכיתה ובין השעורים ,  בצפייה בהרצאות וידאו/סרטוני לימוד, לימוד משותף (גם מרחוק) עם עמיתים בסביבה מקוונת ועוד.

בתהליך זה, המרצה "מוותר" על העברת ידע בזמן השיעור (או חלק ממנו) אך מתפנה להקדיש מזמנו ומניסיונו המקצועי לאינטראקציה אישית וישירה עם הסטודנטים, להבהרה ותרגול של תחומים מורכבים, לחשיבה ביקורתית, למענה לשאלות והתייחסות לתכנים הנלמדים ברמות חשיבה גבוהות יותר, והסטודנטים זוכים לשעורים מעניינים ובעלי ערך מוסף לצד הזדמנות לנהל את אופן וקצב הלימוד בין השעורים, בהתאם להעדפותיהם האישיות.

האתגרים בתהליך זה הם ביצירת תכנים דיגיטליים המקדמים למידה עצמית – סרטונים קצרים, בהירים, ומאתגרים (חשיבה), בשינוי ייעוד חלק מהשעורים, ברתימת הסטודנטים ללימוד עצמי ובזמן ההסתגלות הנדרש לכך.

ליצירת סרטוני לימוד מוזמנים ליצור קשר

 

מודל הכיתה ההפוכה הוא חלק מגישת ה Blended Learning המצביעה על כך שהלמידה הפורמאלית אינה צריכה להיות מוגבלת רק לחלל הכיתה, אך ניתן וחשוב לבחור במינון היישום – החל מסרטוני הסבר קצרים (כמו פתרון תרגיל מסובך) שיילמד מחוץ לכיתה באופן עצמי ובכך יפנה למרצה זמן לפתרון משותף של הבעיה בזמן הכיתה, ועד להמרה של נושאי לימוד שלמים ללימוד עצמי כך שזמן הכיתה יוקצב כולו לעבודה פעילה בקבוצות.

הצעה לארגון זמן מרצה-סטודנטים לפי המודל של בלום

כיום גוברת הנטייה באקדמיות רבות לשלב תכנים מקוונים כתחליף לחלק מפעילויות הקורס שהתנהלו פנים אל פנים (F2F ) כדי לנצל את יתרונות הטכנולוגיה והמולטימדיה לטובת העברת ידע, ולשמר את מפגשי הקמפוס לפעילות המקדמת אינטראקציה פרונטאלית.

 

משרד החינוך השיק תכנית "האתגר 5" שתאפשר לתלמידי תיכון ללמוד מתמטיקה גם מרחוק במודל 'כיתה הפוכה'. קישור לכתבה ב ynet >>

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il