למידה אדפטיבית (Adaptive Learning)למידה אדפטיבית מתייחסת להתאמת הלמידה לסגנון ולהישגי הלומד. בניגוד לגישה המסורתית לפיה כולם לומדים את אותם התכנים באותו קצב ולרוב גם באותו מקום.

 

מערכות למידה אדפטיביות מנסות להתחקות אחר מאפייני והישגי הלומד, ובהתאם לבצע שינויים במסלול הלמידה. מערכות אלו בעלות כלי אבחון (איסוף נתונים ואלגוריתמים) המסוגלים לחזות ולהמליץ על נתיב ואופן הלמידה. ההמלצה מבוססת על משימות שהלומד ביצע וכל מידע אחר שנאסף על אותו לומד (בדומה לחיפוש בגוגל היודע להמליץ על התוכן מתאים לך, בהתבסס על חיפושים קודמים ופרופיל הצפייה שלך).

 

דוגמא לבניית תרגול דיפרנציאלי - מועברת הרצאה אחת לכלום אך התרגול מחולק לקבוצות על פי רמת הידע. בעזרת מבדקים מקוונים בוחנים את רמת הידע של הסטודנטים בנושא מסוים, וממליצים להם על קבוצת התרגול המתאימה, בהתאם להשיגיהם.

התחום התפתח רבות בשנים האחרונות ועוד עתיד להתעצם במקביל ליישומי Learning Analytics  המאפשרים ללמוד על הלומד ועל תהליך הלמידה, ולהסיק מסקנות בהתאם.

 

מגזין Forbes מציין את הלמידה האדפטיבית כאחת מ 5 המגמות העתידות לשנות את פני הלמידה ב 10 השנים הקרובות (קישור לכתבה)

 

 

מונח משיק לתחום Personalized Learning

מערכת למידה של חברת Person  בונה מסולולי למידה אישיים לכל סטודנט בקורס

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il