Gamification - משחוק

שילוב של אלמנטים מתחום משחקי המחשב בהקשרים ויישומים לא-משחקיים. במטרה להגביר מעורבות ולייצר סביבה מעודדת ומתמרצת לפעולה. למשל, ע"י שימוש באלמנטים כגון: ניקוד, מעבר שלבים, בונוסים וטכניקות משחק נוספות.

 

שילוב משחוק בהוראה הופך את הלמידה למרתקת יותר, על ידי הצגת דרך להשגת שליטה עצמית ואוטונומיה, לקיחת אחריות ויוזמה, שומת לב לפרטים וקבלת פידבק מיידי על ביצועים. משחקים טובים גם מאפשרים התקדמות בכיוונים שונים, מעודדים שיתוף פעולה ולמידה מותאמת-לצורך.

 

דוגמא לשילוב משחוק ומשחקים בהוראה:

  • חידון טריוויה אינטראקטיבי (יישום בעזרת Kahoot) בסיום שעור/נושא מעורר את הכיתה לפעולה מייצר אווירה תחרותית ועל הדרך בוחן את הידע של הסטודנטים בתחום.

  • משחק עסקים תוכנת מחשב המדמה סביבה עסקית בה הסטודנטים הופכים לבעלי חברות ולמקבלי החלטות כחלק מתוכנית הלימוד מנע"ס)

  • סימולאטורים דיגיטליים, משחקי תפקידים המדמים סיטואציות מהעולם האמיתי, ומאפשרים לתרגל ולחוות תהלכי חשיבה והתנהלות באופן הכי קרוב למציאות.

  • משחקי קופסא/משחקי חשיבה שהוכח כי מפתחים חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות באופן יצרתי ועבודת צוות 

משחקי מחשב בחינוך צוברים יותר ויותר הכרה, והם נקראים "משחקים רציניים", כיום בוחנות אקדמיות מובילות יישום של משחקים מקוונים כחלק מתהליך הלמידה לאור ההצלחה של משחקים מקוונים בתהליכי הכשרה במגזר העסקי והצבאי.

 

קישור לדו"ח מחקר של פרופ' שיזף רפאלי "משחקים רציניים בהשכלה הגבוהה בישראל – פוטנציאל עצום, מימוש בצמצום?" 

אנקדותא: שימוש במשחוק שנעשה בנמל התעופה סכיפהול שבאמסטרדם. על מנת לצמצם את מספר הנתזים במשתנות, צויר זבוב קטן על פתח המשתנה. כתוצאה מכך, הגברים שהשתמשו במשתנה הטיבו לכוון כך שכמות הנתזים ירדה בכ-80%, והוביל לחיסכון משמעותי בהוצאות התחזוקה (ככה זה נראה).

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il