פתיחת שעור/נושא ליצירת מעורבות פעילה

ד"ר שרון אבידור, MA פסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית

אני עושה שימוש ב-PollEverywhere כמעט בכל שיעור בקורס שלי בפסיכולוגיה התפתחותית של הבגרות והזקנה, המועבר במסגרת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית-גרונטולוגית. בקורס משתתפים 16 סטודנטים.

בתחילת השיעור: אני עושה שימוש בכלי לטובת שאלות הקשורות לחומר הקריאה וידע הסטודנטים, כדי לערב ולהפעיל אותם  - זה מאפשר לפנות אל הסטודנטים ולשאול מי מוכן לשתף, מדוע ענה באופן מסוים על השאלה ועוד.

לפתיחת נושא: הכלי מאפשר להמחיש בצורה גרפית את ההתפלגות העמדות האישיות של כל סטודנט.

למשל – הנושא של גיל כרונולוגי אל מול הרעיון של גיל סובייקטיבי (הגיל שבו אנחנו תופסים את עצמנו). ניתן לראות את תשובות הסטודנטים למגוון השאלות באמצעותן יכולנו להמחיש את ההבדלים בין שני המושגים ולהראות שפעמים רבות, אנשים לא חווים את הגיל שלהם בהתאם לגיל הכרונולוגי בלבד.

 

מניסיוני, האפליקציה מאוד עוזרת לערב את הסטודנטים, מעוררת דיון. כשרואים את ההתפלגות של התשובות של הסטודנטים השונים, נוצר דיאלוג על הדברים בכיתה.

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il