Aurasma- ל"החיות" תמונה - מציאות רבודה

כלי המאפשר בקלות "להחיות" תמונה/אובייקט דו מימדי ולהציג עליו שכבות מידע "המקימות אותו לחיים" כמו סרטונים, תמונות והדמיות תלת מימד. בעזרת טכנולוגיית מציאות רבודה כאשר הצופה סוקר את האובייקט בעזרת הטלפון החכם "קופצים" החוצה הרבדים הנוספים.

הכלי מזמן העשרת התוכן באופן אינטראקטיבי, ומספק חוויה מעשירה המחזקת את יכולת ההצגה.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

תועלות ושימושים: 
  • תוצרים חוויתים וחדשניים - יצירת פוסטרים דינאמיים ועשירים במולטמדיה, להצגה ביום האקדמי, סיכום פרויקט, הצגת רעיון ועוד.

  • חשיבה יצירתית - תוצרים המעודדים את הסטודנטים לחשיבה יצירתית, אינטגרטיבית, עצמאית המאפשרת מתן הקשרים רחבים לתוכן הפורצים את גבולות הזמן והמקום

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

עזרי הדרכה:

קישור למדריך למשתמש באתר "כלים קטנים גדולים"

קישור לאתר החברה

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il