למידה פעילה לאורך קורס אנתרופולוגיה - בשילוב כלים טכנו'

ד"ר אלי תימן, מד"ה

לפני השיעור על המחזור החודשי, ביקשתי מהסטודנטים לצפות בבית בהרצאה מקוונת של ד"ר סיגל ברק ברנדס - המנתחת פרסומות לתכשירים היגייניים למחזור:

בשיעור עצמו התבקשו הסטודנטים:

  1. לחפש פרסומת שמדגימה את דבריה של ברק ברנדס ולשתף ב Padlet של השעור.

  2. לכתוב פיסקה המסבירה כיצד ברנדס תנתח את הדוגמא שהם שמו ב Padlet.

  3. לנתח דוגמא נוספת שהוצגה ע"י חבריהם ב Padlet.

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il