תהליך בולוניה

מהי דמותו של הבוגר האידיאלי, בוגר הקורס שלך? מה הוא ידע לעשות עם הידע שרכש, וכיצד?

בגישה המתמקדת בתפוקות הלמידה (Learning Outcomes), הדגש יהיה על מה מצופה מהסטודנט לדעת, להבין ו/או להיות מסוגל להדגים לאחר השלמת תהליך הלמידה בשיעור, בקורס או בתכנית הלמודים בכללותה.

שימוש בתפוקות למידה מאפשר למרצה לראות את הפעילות הלימודית מנקודת מבטו של הסטודנט. בהתאם, תכנון הקורס יתחיל מהסוף - רק לאחר הגדרת תוצאות הלמידה המצופות, ייבחרו נושאי הלימוד, המיומנויות הנדרשות, ובהתאם שיטות ההוראה, רמות החשיבה ודרכי ההערכה של הסטודנטים.

'תהליך בולוניה' אשר בבסיסו עומד המושג 'תפוקות למידה' הינו הרפורמה בתחום ההשכלה הגבוהה העולמית המצעיד את עולם האקדמיה למחוזות של שיתוף פעולה בינלאומי, למידה בסביבה גלובלית וקידום הידע והמחקר העולמי.

במסגרת זו המושג 'תפוקות הלמידה' זוהי השפה החינוכית באמצעותן מנוסחות תכניות הלימודים וכל תוכן לימודי כמו קורסים והכשרות מקצועיות.

השימוש במושג זה כשפה משותפת מסייע להפיכת תכניות לימודים לברורות יותר עבור מוסדות אקדמיים אחרים, עבור מעסיקים ועבור המעורבים בהערכתם ומקדם חילופי סטודנטים ,מסייע כפוטנציאל בכינון סטנדרטים משותפים להבטחת איכות בין מוסדות, לפישוט פיתוחן של תכניות לימודים משולבות ועוד.

ניסוח תפוקות הלמידה מתבסס על התאוריה של בלום אשר חקר את התפתחות דפוסי החשיבה בתהליך הלמידה, וקבע סולם אשר תחתיתו ביכולת לזכור עובדות וראשו ביכולת להעריך מידע והיכולת לטעון טענה חדשה ומקורית. התרשים הנ"ל מציג את רשימת פעלים באמצעותם ניתן לפרט את המבוקש מהסטודנט בכל אחד מהשלבים - הפעלים הם ארגז הכלים המשמשים את המרצה בניסוח תפוקות הלמידה. 

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין