חלוקה לחדרים מפוצלים בזום

 

חדרים מפוצלים (Breakout Rooms) היא אפשרות לבצע חלוקה של המשתתפים לחדרים שונים ונפרדים בתוך המפגש הסינכרוני.
בחדרים המפוצלים יכולים הסטודנטים לעבוד על מסמך לקיים דיון, להפעיל מצלמה, לשתף מסך או להשתתף בפעילות כלשהי כקבוצה. מרצה יכול להיכנס לכל אחד מחדרי הקבוצות כדי להיות שותף ללמידה הקבוצתית.
בסיום העבודה הקבוצתית חוזרים כל המשתתפים לחדר המפגש הראשי.

אם המפגש מוקלט, לא ניתן להקליט את הפעילות בחדרי הקבוצות.

ניתן לחלק לחדרים בזמן המפגש בצורה רנדומלית כשגודל הקבוצות ייקבע בהתאם לכמות המשתתפים הרצויה בכל חדר.

ניתן גם להגדיר חלוקה לפני המפגש ולקבוע (שמית) מי יהיה בכל קבוצה ולחסוך את ההגדרה בזמן המפגש וכן להגדיר עבודה בקבוצות קבועות.

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il