Calameo- יצירת ספר דיגיטלי (מקוון)

 

כלי המאפשר להמיר קבצי טקסט לספר/מגאזין דיגיטאלי ולהעשיר אותו בשכבות תוכן מגוונת ואינטראקטיביות כגון, תמונות, סרטונים, קול, תוכן עניינים ועוד.

ניתן לקבוע את כיוון הדפדוף בספר, לשתף עם סטו'/להטמיע באתר הקורס/לשלוח כקישור ולשתף במדיות חברתיות.

הגרסה החינמית של הכלי לא מגבילה למספר פרסומים. כל פרסום יכול להכיל עד 500 עמודים (100MB)

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

תועלות ושימושים: 
  • למרצה - ליצור חוברת קורס/תחום למגאזין דיגיטאלי ואטראקטיבי. להמיר מאמרים/מצגות לספרון מקוון, לשלב המחשות, סרטוני הרחבה/הדגמה, קישור לחומר רלוונטי נוסף, משימות ועוד

  • לסטודנט - לייצר תוצר ייחודי למשימת סיכום, פרויקט, פרזנטציה ועוד

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

עזרי הדרכה:

קישור למדריך למשתמש באתר "כלים קטנים גדולים"

סרטוני הדרכה קצרים באנגלית:  פתיחת חשבון, טעינה של קובץ טקסט, הוספת שכבות לספר

קישור לאתר החברה

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il