Coggle- מפות חשיבה

כלי דיגיטלי ידידותי ופשוט המאפשר לתעד ולארגן תהליכי חשיבה באופן גרפי ולהבהיר הקשרים בין רעיונות ומושגים. לקדם חשיבה חופשית, יצירתית ואסוציאטיבית:

  • לתמוך בתהליך של סיעור מוחות

  • למפות ידע, לארגן רעיונות/מודלים - ולהציגם באופן גרפי, רב מיימדי (ולא רק לינארי כמו בכתיבה) 

  • לתכנן פרויקטים, להציג תהליכי חשיבה

  • מפת חשיבה יכולה להיות: מטלה לסיכום עבודה שיתופית של סטו', כפתיח או כסיכום תהליך למידה (מיפוי מושגי יסוד והקשרים שמכין מרצה/מומחה הידע)

  • הכלי מאפשר לשלב טקסטים, תמונות, קישורים והערות. ניתן לעבוד בו זמנית כמה משתמשים על עריכת המפה.

תועלות ושימושים:

  • ארגון תהליכי חשיבה ורעיונות בצורה גרפית (מסייע לשמירת הסדר, להבנת התהליך והסתעפויותיו)

  • פיתוח מיומנויות חשיבה מעמיקים, מיפוי ידע וניהול רעיונות

  • עידוד חשיבה עצמאית, קבלת החלטות ופתרון בעיות בצורה יצירתית

  • למידה שיתופית אינטראקטיבית, מקדמת עבודת צוות ולמידה פעילה

קישור לאתר Coggle

סרטון הדרכה קצר (באנגלית)

סרטון TED ומאמר בנושא מפות חשיבה לפיתוח חשיבה יצירתית וקידום למידה משמעותית:

The Power of a Mind to Map: Tony Buzan at TEDxSquareMile (2012)

Novak, J. D., & Cañas, A. J. (2008). The theory underlying concept maps and how to construct and use them.

+ שימוש חינם* (3 מפות למשתמש)

+ תמיכה בעברית

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il