לרישום יש לשלוח מייל לעדי שהם מאירי adis@ruppin.ac.il

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il