כיתת תצפיות/סימולציה

הכיתה בבניין 9 מחולקת ל-2 חדרים ביניהם זכוכית חד כיוונית ומערכת הקלטות מתקדמת, המאפשרת תיעוד וצפייה בפעילות.

בשנה החולפת, המחלקה לעבודה סוציאלית אשר יזמה את הקמתה החלה בפעילות במס' קורסים ייעודיים.

החל מהשנה (תשע"ז) מורחבת הפעילות לכלל המרצים בביה"ס/מחלקות ברופין.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

לבקשה לשיבוץ בכיתת סימולציה נא לפנות לראש מנהל סטודנטים

קישור לנוהל הזמנת כיתת תצפיות (שיבוץ שעור של מרצה או שיבוץ סטודנטים להקלטת סימולציות)

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

לקבלת הדרכה יש ליצור קשר

הנחיות שימוש במערכת הקלטה בכיתת תצפיות

התנסויות מרצים - חיפוש לפי כלים

+ דרוש אישור לשיבוץ בכיתה       + שילוב ב Moodle (אופציונאלי)

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il