ברוח פצ'ה קוצ'ה - לימוד מושגים בדרך ייחודית

ד"ר דליה אלוני, מדע"ה

במטרה ליצור מעורבות פעילה בתהליך הלמידה בקורס בפסיכולוגיה התפתחותית, בחרתי לשלב משימה ייחודית לסטודנטים החל מהמפגש הראשון בקורס. תרגיל ברוח הפצ'ה קוצ'ה:

  • ב-3.20 דקות יש להציג את המושג הנבחר, להסביר אותו ולשלב דוגמא להמחשה (יש להתבסס על מצגת של עד 10 שקפים בלבד).

  • כל זוג בחר מושג מתוך רשימה, בכל שיעור הוצגו 2 מושגים ע"י הסטודנטים. 

  • הכיתה התבקשה להעריך את הפרזנטציות בסיום הצגתן (הערכת עמיתים) באמצעות משוב מקוון ב- Google Forms  אשר כלל מס' קריטריונים להערכה (מחוון).

 

הסטודנטים התייחסו ברצינות רבה מאד למשימה זו. ניכר שהם השקיעו רבות בלמידת המושגים, בהכנת המצגות והפרזנטציה, הם התמודדו עם הצורך למקד את המסרים בזמן המוגבל שהוקצב. משיעור לשיעור, הפרזנטציות הפכו ממוקדות ויצירתיות יותר ונוצרה למידה משמעותית תוך כדי תהליך, של המציגים ושל הצופים  כאחד (תהליך הערכת עמיתים היווה ערך מוסף בתהליך למידה זה).

התרגשתי לראות מעורבות, רצינות והשקעה ברמה כזו של הסטודנטים ברופין. אין לי ספק שמעבר לידע שהם רכשו, כ"א מהם התנסה במיומנויות חשובות מאד גם לחיים (מיקוד מסרים, פרזנטציה, יצירתיות, הערכת עמיתים ועוד).

מחוון להערכת עמיתים (ב Google Form)

שני סטודנטים, החליטו להציג את המושג, הכל כך נדוש "קביעות אובייקט" בדרך מקורית מאוד: 

הם עלו לבמה, הציגו את עצמם, הפעילו את המצגת וחזרו למקומם. זה הסרטון שראינו. 

לחצו על התמונה לצפייה במצגת 

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il