Triventy

חידונים וסקרים שיתופיים

מערכת המאפשרת להכין ולהנחות חידונים וסקרים לשיעורים אינטראקטיביים בכיתה, אירועים/כנסים. השחקנים ישתתפו בחידון בעזרת הסמארטפונים שלהם - ללא צורך בכל התקנה מוקדמת של תוכנה - כשאת/ה, המנחה, מקרין את החידון על מסך גדול - ממש כמו שמקרינים מצגת.

ניתן לייצר חידון באופן שיתופי - תוכלו להזמין אחרים להוסיף שאלות לחידון שלכם.

תועלות ושימושים

  • למידה פעילה: הלומדים לוקחים חלק פעיל בשעור שהופך למהנה ומעניין יותר (Engagement) , התחרות מעודדת מוטיבציה להישגים גבוהים במשחק. כל משתתף עונה באופן עצמאי ויכול להזדהות בשם או בכינוי (לבחירתו).

  • למידה שיתופית: מאפשר לסטודנטים ליצור יחד אוסף שאלות ביוזמת המרצה/סטודנטים.

  • שיקוף הידע: השאלות נבנות על ידי המרצה בפורמט של שאלות רב ברירה והן יכולות לשמש הן כבוחן, סקר או שאלות לדיון. הכלי מספק למורה תמונת מצב שעולה מתוצאות ההצבעה.

עזרי הדרכה

תמיכה בעברית

שימוש בחינם*

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין