Zeetings

מצגת אינטראקטיבית בשעור

הכלי מאפשר למרצה לשתף מצגת (או PDF) עם הסטודנטים בזמן השיעור ולאפשר למשתתפים אינטראקצית שונות על גבי המצגת.

המרצה "משדר" את המצגת, הסטו' מתחברים בעזרת טלפונים ניידים/מחשבים וכך "כולם באותו העמוד", ברגע שהמרצה עובר לשקופית הבאה – כולם עוברים אליה יחד איתו (מלבד סרטונים- אותם רואים יחד על גבי המסך הכיתה). המרצה יכול להוסיף למצגת שאלות סקר והסטו' עונים ישירות מהמצגת. במהלך השיעור הסטו' יכולים לצרף הערות/שאלות ללוח ה"אישי" של המרצה או ללוח ציבורי.


הגרסה לצרכי חינוך היא חינמית עד 500 משתתפים וללא מגבלה למספר המצגות. קישור לרישום מהיר לגרסה זו.
במידה ודרוש רישיון מורחב יש ליצור קשר עם הוראה מקוונת.

תועלות ושימושים

  • בשעור: המצגת משנה את פניה מהרצאה פרונטלית לשיחה בין המרצה לסטודנטים. סטודנטים יכולים להביע את דעתם, לשאול שאלות, לענות על שאלות בקלות ובאופן מיידי, ובכך להגביר את המעורבות והעניין  בשיעור

  • בעת צפייה בסרטונים, כל סטודנט יכול לכתוב לעצמו הערות אישיות, הערות ציבוריות, לשקף ידע ולהפוך את הצפייה לאקטיבית

  • בין השעורים: המרצה יכול לאפשר לסטו' גישה למצגת כהכנה/שיקוף ידע לקראת לשעור, או כבסיס לשיעור מקוון סנכרוני

עזרי הדרכה

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין