Emaze- למצגת דינמית ומרהיבה

כלי להצגה דינמית וייחודית של תוכן, תוך שימוש בתבניות מרהיבות ומגוונות המאפשרות בקלות לצקת תוכן (גם ממצגות קיימות) וליצור המשכיות, 'רצף של סיפור' בתוך מרחב של חוויה או עולם תוכן.

('האחות הקלילה' של Prezi) תומכת טוב בעברית.

תועלות ושימושים: 
  • השימוש במצגת מסייע להצגה ויזואלית של סיפור, רעיון, מהלך או מידע

  • הסטודנטים נחשפים לרעיונות מגובשים ומאורגנים באופן חזותי ומושך המסייע לעיבוד מידע

  • המצגות המרשימות של emaze  מכניסות לאולם ההרצאות מעורבות, כיף,  עניין והתרגשות

למרצה: מתאים להכנת מצגת לפתיחת קורס, לסיכום נושא משמעותי, להצגה בכנסים.

לסטודנט: מתאים לשימוש גם ע"י הסטודנטים - לסיכום פרויקט, הצגת רעיון, תאור תהליך.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

עזרי הדרכה:

קישור לאתר החברה

קישור למדריך שימוש

קישור לסרטוני הדרכה באנגלית (by Technology for Teachers and Students)

התנסויות מרצים - חיפוש לפי כלים

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

+ שימוש בחינם*        + תמיכה בעברית      + שילוב במודל 

* למספר פונקציות נדרש חשבון Premium, צרו קשר במידת הצורך

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il