GeoGebra - המחשת גרפים ונוסחאות מתמטיות

 

GeoGebra הינה תוכנה חינמית המיועדת ללימוד והוראת מתמטיקה לכל רמות הלימוד.

גאוגברה מסייעת בהבנת תחומים רבים הקשורים בחישובים מתמטיים, כגון: גיאומטריה, אלגברה, סטטיסטיקה וחישובים מסוגים שונים.

GeoGebra משמשת סטודנטים ומרצים כאחד להדגמות מוחשיות של: גרפים, נתונים נוסחאות.

היא מאופיינת בשני היבטים עיקריים:

 • ביטוי בחלון האלגברי מתאים ומפעיל לעצם בחלון הגיאומטרי

 • עצם בחלון הגיאומטרי מתאים ומפעיל בטוי בחלון האלגברי

התוכנה נגישה ונתמכת במערכות הפעלה שונות, במכשירים שונים (מחשבים,טאבלטים וטלפונים חכמים) ומופיעה גם כיישום רשת ולכן איננה מחייבת התקנה במחשב.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

תועלות ושימושים: 
 • המחשה ותרגול: גאוגברה מאפשרת תרגול והמחשת החומר הנלמד בכיתה באופן ידידותי ופשוט ובכך מסייעת בהבנה והפנמת החומר הנלמד.

 • מענה לשונות: גאוגברה מעניקה את החופש ללמד בדרך אישית וליצור מערכי שיעור ומצגות בצורה מעניינת ומתאימה.

 • דוגמאות לשימוש:

  • ניתן לבנות המחשות ויזואליות ואינטראקטיביות עבור נוסחאות שנלמדו.

  • ניתן להגדיר משתנים עבור מספרים, וקטורים ונקודות.

  • ניתן לחשב נגזרות ואינטגרלים ועוד מגוון של פונקציות ואופרטורים.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

עזרי הדרכה:

אתר החברה

ערוץ הדרכה בעברית

מדריכים מפורטים לשימוש בעברית

סרטון מדריך למשתמש בעברית

הורדת התוכנה למחשב

התחל ליצור באתר GeoGebra

הפעלות לסטטיסטיקה

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

 

+ שימוש בחינם        + תמיכה בעברית      + תמיכה בכל מערכות ההפעלה 

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il