Kahoot - אינטראקציה תחרותית בשעור

כלי ליצירה תחרות משחקית מבוססת שאלות רב-ברירה. המשתתפים עונים על השאלות באמצעות סמארטפונים, טאבלטים או מחשבים. השאלות מוקרנות על המסך המרכזי בזמן השיעור וכל אחד מהלומדים משתתף בפעילות בזמן אמת.

יצירת הפעילות והפעלתה בשעור היא פשוטה ואין הגבלה על מספר המשתתפים בפעילות. השימוש בכלי בחינם.

 

חדש ב Kahoot: סוגי שאלות חדשים, דוחות מפורטים, הפעלת תחרות מרחוק, משחק א-סינכרוני ועוד...

קישור לסרטון מסדנת הדרכה על החידושים
הגרסה לצרכי חינוך היא חינמית עד סיום משבר הקורונה. קישור לרישום לגרסה זו. 
במידה ודרוש רישיון בתשלום יש ליצור קשר עם הוראה מקוונת.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

תועלות ושימושים: 
  • למידה פעילה: הלומדים לוקחים חלק פעיל בשעור שהופך למהנה ומעניין יותר (Engagement) , התחרות מעודדת מוטיבציה להישגים גבוהים במשחק. כל משתתף עונה באופן עצמאי ויכול להזדהות בשם או בכינוי (לבחירתו).

  • שיקוף הידע: השאלות נבנות על ידי המרצה בפורמט של שאלות רב ברירה והן יכולות לשמש הן כבוחן, סקר או שאלות לדיון. הכלי מספק למורה תמונת מצב שעולה מתוצאות ההצבעה.

  • ניתן לפתוח או לסכם נושא לימוד באמצעות משחק או דיון כיתתי. 

  • ההשתתפות בפעילות לא דורשת מהסטודנט הרשמה מראש. תפעול המשחק אינטואיטיבי ואין צורך בהסברים ארוכים כיצד להשתתף.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

עזרי הדרכה:

קישור למדריך למשתמש בעברית

קישור לאתר החברה

חידושים ב KAHOOT - הדרכה מקוונת מאת טל מיכלוביץ' 30.4.2020

קישור לסרטון כלי אינטראקציה - רעיונות ליישום גם בלמידה מרחוק

קישור לסרטון הדרכה (מבית "השתלמוודל")

קישור להתנסויות מרצים - חיפוש לפי כלים

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

 

+ חופשי לשימוש        + תמיכה בעברית 

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il