top of page

מרחבי למידה חדשניים (Future Learning Sapces)

כיתות הלימוד עוברות טרנספורמציה ל'מרחבי עבודה-למידה' שמטרתם ליצור הזדמנויות ללמידה שיתופית, רלוונטית ויעילה. השטחים והריהוט שבהם מעוצבים וממוקמים בסידור מחודש, מאפשרים גמישות/מודולריות בצורות הישיבה, יוצרים סביבה ואווירת למידה מעוררת המקדמת מעורבות פעילה של הסטודנטים, התנסויות מגוונות המדמות את המציאות, שיתופיות ועבודת צוות.


הלמידה במרחבים אלו מתרחשת בתוך הקשר אותנטי בה המרחב הפיסי תומך ברב-שיח בתהליך רכישת הידע הרלבנטי המתקיים גם בגדלים שונים של קבוצות, סימולציות אנושיות, תצפית, למידה מבוססת פרויקטים, בעיות מורכבות ועוד.

הסטודנטים זוכים בערך מוסף מתהליך הלמידה עצמו המזמן רכישת מיומנויות כמו:

Field of Flowers

איתור מידע, חשיבה וגמישות בהבניית ידע בצוות, כלים להתמודדות אפקטיבית בדינמיקה בינאישית (מנגנוני השפעה, תפקידים בקבוצה), כלים במו"מ, קבלת החלטות, רוכשים את היכולת למקד מסרים ולהציג פרשנות אישית, לתת ולקבל משוב מעמיתים ועוד.

מרחבי עבודה-למידה אלה מהווים פוטנציאל גם לקידום ערכים של הקשבה, שיח מכבד ומשמעותי בין המשתתפים ומתן מקום לשונה, העצמת הסינרגיה, הכישורים והידע המתגלה בתוך השיח.


מרחבי העבודה-למידה החדשים משקפים את הרעיון כי הלמידה יכולה להתרחש בכל מקום ובכל עת,  גם בכיתות במסגרת השעורים בקמפוס , במרחבים הציבוריים אך לא רק . הפוטנציאל של המרחבים החדשים  משקף את מציאות החיים שיש בה גמישות וניידות, מתקיימות בה דילמות, בעיות, מועלים רעיונות מגוונים ויש להפוך אותם לחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה באקדמיה.

האם ראיתם פעם מקום עבודה שבו רק אדם אחד מדבר ומשדר וכל השאר קולטים? לא יוצרים, לא מחדשים, לא חושבים ולא עובדים בצוות? אין מקום עבודה כזה ובכל זאת, כך נראות מרבית הכיתות שלנו היום.


דוגמאות נוספות למרחבי למידה:

מתחם העתיד במכללת אוהלו בקצרין

מרחבי עבודה – WE WORK

לימודי מתמטיקה בשיטת Jigsaw במתחם העתיד של מכללת אוהלו בקצרין

Field of Flowers
Field of Flowers
bottom of page