Learning Apps- משחקים אינטראקטיביים

 

LearningApps היא פלטפורמה חינמית לתמיכה בלמידה באמצעות משחקונים אינטראקטיביים. הפלטפורמה מציעה עשרות סוגים של משחקי מולטימדיה שונים המסווגים לפי קטגוריות תוכן או סוגי פעילויות.

באמצעות LearningApps, תוכלו לבנות פעילות ולהעביר את חומר הלימוד בצורה אינטראקטיבית. הסטודנט ישחק בפעילות שיצרתם ויקבל משוב מיידי בהתאם לרמת הביצוע.

לכל פעילות נוצרת כתובת שניתן לשתף במודל או לשלוח אל הסטודנטים.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

תועלות ושימושים:
  • משחוק הלמידה או טיזר לקראת השיעור: תרגול במשחק של החומר - מניע ומהנה.

  • למידה עצמית א-סינכרונית: באופן עצמאי ובהתאם לקצב האישי של הלומד.

  • מענה לשונות: ניתן לייצר סוגי פעילויות מגוונות בכדי לתרגל סוגים שונים של ידע ולענות על סגנונות למידה שונים.

  • מתאים לכל תחום ורמה (כמותי / מילולי) ולכל מטרה (כגון לימוד שפות).

  • ניתן להשתמש בתבניות מוכנות או ליצור מאפס את המשחק שלכם.

  • דוגמאות לשימוש: מיון כרטיסיות, הוספת ווידאו ויצירת משימות על גביו, שאלון עם
    תשובות רב בחירה ועוד הרבה אפשרויות, בנוסף יצירת חדר צא'ט, הצבעה, לוח
    שיתופי ועוד​.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

עזרי הדרכה:

אתר החברה

סרטון הדרכה - בעברית

סרטון הדרכה - באנגלית

דוגמאות לפעילויות בכל הקטגוריות (ניתן למיין)

דוגמאות לפעילויות מתמטיות באתר

דוגמה לפעילות בסטטיסטיקה: התאמה של פיזור לסוג הקשר

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

 

+ שימוש בחינם   +  התחברות ללא הרשמה לסטודנטים   
+  הוראה א-סינכרונית

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il