סגנונות למידה

מהו סגנון הלמידה המועדף שלכם? חזותי? התנסותי ? לבד או בקבוצה? מהו סגנון הלמידה של הסטודנטים שלכם ?

 

המונח "סגנונות למידה" מתייחס להבדלים אינדיווידואליים עקביים באופן שבו אנשים שונים רוכשים ידע חדש, מעבדים ומארגנים אותו. קיימים מודלים אחדים למיון סגנונות למידה והם מתייחסים לדרך הקליטה והעיבוד של מידע, למקור המוטיבציה ולהיבטים חברתיים ואישיותיים.

חווית הלמידה של הסטודנט משמעותית לתהליך הלמידה ולהתפתחותה (David Kolb) והיא מושפעת באופן ישיר מכישורי המוח הדומיננטיים של הלומד. לכל אחד יש את הדרך המועדפת עליו לקלוט מידע, לעבד אותו ולחוות למידה.

 

שלושת הסגנונות הנפוצים ביותר לקליטת מידע:

חזותי (ויזואלי) - למידה בעזרת אמצעים גרפיים, תמונות, סרטונים, תרשימים.

שמיעתי - למידה באמצעות הקשבה להקלטה, הקראה, שירים/מוסיקה.

תנועתי/תחושתי (קינטי) -  למידה תוך כדי התנסות מעשית, סימולציה, פיתוח והצגת תוצרים, אינטראקציה המשלבת תנועה, כתיבה ועוד. 

 

כדי לתת מענה למנעד רחב של סטודנטים, האתגר הוא בשילוב ביניהם ע"י מגוון שיטות הוראה, כלים ועזרי למידה.

קישור ללמידה אדפטיבית

המודל נוסף, של פלדר וסילברמן (Felder & Silverman) ממיין לומדים על פי ארבעה ממדים. ממד אקטיבי - רפלקטיבי מתייחס לתהליכי עיבוד מידע מועדפים, וממד תכליתי - סקרני מתייחס לאוריינטציה

  • הלומדים האקטיביים נוטים להבין ולשמר מידע על ידי התנסות פעילה בנושא הנדון.  זאת, בדרך של דיון בנושא, יישומו או הסברתו לאחרים. על כן הם מעדיפים לעבוד עבודה קבוצתית ("בואו ננסה ונראה מה קורה" הוא משפט אופייני להם). 

  • הלומדים הרפלקטיביים מעדיפים קודם לחשוב על הנושא בשקט ורק אחר כך להתנסות ("בואו נחשוב על כך קודם" זו תגובתם) ועל כן הם מעדיפים לעבוד לבד.  ללומדים המעדיפים את הסגנונות הללו קשה לשבת ורק להקשיב להרצאה, ללא עשייה ממשית-פיסית, אולם ללומדים האקטיביים זה קשה אף יותר.

  • הלומדים התכליתיים נוטים לעבד ולשמר מידע על ידי לימוד ושינון פרטי המידע.  הם נוטים להיות סבלניים לגודש פרטים והם טובים בשינון עובדות והתנסויות בעבודות מעבדה.  הם חשים ביטחון כאשר הם פותרים בעיות באמצעות שיטה מובנית ולא "מסתכנים" בסיבוכים או בהפתעות.  על כן הם עלולים להרגיש מתוסכלים כאשר הם נבחנים על חומר שלא עברו עליו בכיתה. 

  • הלומדים הסקרנים נוטים לחשיבה מופשטת. הם מעבדים ומשמרים ידע בדרכי חקר וגילוי. הם אוהבים חידושים, מעדיפים לגלות בעצמם קשרים בין עובדות חדשות, וסולדים משינון ומחישובים שיגרתיים.  הם עשויים להבין טוב יותר תפיסות חדשות ולחוש נוח יותר מהלומדים התכליתיים בהפשטות ובנוסחאות מתמטיות.  נוטים להמציא, לחדש ולעבוד מהר יותר.

new approaches and new ways of thinking about learning, that in turn allow us to design experiences and resources that inspire and support learning in new ways (regardless of the technology to hand).

During the last couple of decades we have begun the process of marrying a new conception of learning to new capability sets. The result has been to redefine the process of learning design and the range of learning formats that we produce. And we have made some progress - the ambition of shifting 'from courses to resources' has spread, since I first talked about it five years ago, and it's not uncommon to meet colleagues who are trying to effect this change.

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il