Miro – מרחב עבודה דיגיטלי משותף

Miro הינו לוח עבודה שיתופי המאפשר לייצר אינטראקציות במסגרת סיעור מוחות, בניית מפות חשיבה ועוד.

הוא מאפשר לעבוד על פרויקטים ולשתף פעולה עם חברי צוות או סטודנטים מרוחקים בזמן אמת בלוחות עבודה שיתופיים הנקראים - Boards. 
על גבי לוחות אלו ניתן לבצע מגוון רחב מאוד של פעולות כגון: כתיבה, שירטוט חופשי, יצירת תרשימי זרימה ומפות חשיבה, שימוש ב"פתקיות דביקות דיגיטליות" ועוד. 
בנוסף ניתן להטמיע בלוח את כל סוגי המדיה הדיגיטלית (תמונות, סרטים, קבצי אודיו וקבצי טקסט) ישירות לתוך הלוח.
Miro מתאים לצפייה מכל מכשיר, כמו מחשבים, טלפונים סלולריים או טאבלטים.

​*הגרסה החינמית מוגבלת ל-עד 3 לוחות. לחשבון שאינו מוגבל במספר לוחות אנא פנו ליחידה לקידום הוראה.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

תועלות ושימושים: 
  • תומכת בתהליכי חשיבה, יצירה ולמידה דינמיים, חזותיים ומרובי ממדים.

  • מאפשר תקשורת גם מרחוק שוטפת עם הסטודנטים במהלך הקורס.

  • שיתופיות: ניתן לעבוד על הלוחות בצורה שיתופית סינכרונית וא-סינכרונית.

  • חקירה ומחקר:  באמצעות תהליכי איסוף ועיבוד מידע.

  • פיתוח רעיונות: סיעור מוחות, הערכה ובחירה של רעיונות.

  • פרזנטציה ומשוב מרחוק: תוך הצגה אטרקטיבית של נושאי הקורס.

  • ניתן לייצא את התוצרים כ PDF או כתמונה.​

  • זמינות: ניתן לגשת לתוצר הסופי מכל מכשיר.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

עזרי הדרכה:

אתר החברה

מרכז התמיכה וההדרכה של Miro
ערוץ היוטיוב של מירו
- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

+ תמיכה בעברית   + שילוב ב Moodle   + הוראה סינכרונית וא-סינכרונית
 

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il