הקלטת שעורים לטובת למידה פעילה וריכוז בשעורים "עמוסים"

גב' נינה מזור, הנדסה

מראשית הסמסטר אני משתמשת במערכת הקלטות השיעורים. מערכת זו הפכה להיות כלי עזר שאין לו תחליף- גם עבורי וגם עבור הסטודנטים. השעורים שלי דורשים הרבה ריכוז מחשבתי ושיתוף פעולה מתמיד של התלמידים, בפועל למעלה מ-60% מהסטודנטים בקורס מתקשים לכתוב ולהבין את החומר בו זמנית במהלך שיעור .בזכות ההקלטות, כל סטודנט יכול להרשות לעצמו לוותר על הכתיבה ולהתרכז בהבנת התוכן ובהשתתפות פעילה בשיעור, משום שהוא יודע שחומר השיעור זמין באתר הקורס במודל. 

הסטודנטים צופים בהקלטות בבית - אפשר להאט את קצב הצפייה, לחזור על קטעים לא ברורים על פי בחירה וצורך אישי ובמיוחד לקראת המבחנים.

 

במסגרת הזמן שמוקצב לתרגולים בקורסים מתמטיים בשנה א' (מסגרת מצומצמת שמאלצת אותנו לעבוד בקצב מהיר), האפשרות להקליט את השיעורים ולהעבירם לצפייה חופשית לתלמידי הכיתות פותחת לי ולתלמידיי "נשימה שנייה", וזאת אינה הגזמה.

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il