מיגוון דרכים לשיתוף עמדות וחוויות מהשטח 

ד"ר נורית מדיני-לוי, עבודה סוציאלית

תשובת הסטודנטים ממחישה את המתח בין הרצון "לטפל בתוך החדר" ושאר משימות העו"ס שקיבלו ציון נמוך יותר, ומציגה את התפלגות העמדות בכיתה.

Mentimeter לדרוג העדפות 

בשעור "ניהול טיפול"  מדברים על כך שעובדים סוציאליים לא רק מטפלים בתוך חדר טיפולי, אלא נדרשים לפעולות נוספות (כמו מיצוי זכויות, ביקורי בית, כתיבת דוחות ועוד). 

לרוב לא קל לעו"ס לקבל על עצמם תפקידים אלו מכיוון שהם בחרו במקצוע כדי לטפל באנשים. 

רציתי להמחיש זאת בכיתה, בקשתי שידרגו את העדפתם למשימות השונות בתפקיד העו"ס

מדובר בכיתה של 45 סטודנטים כך שיכולת ההבעה האישית מוגבלת. השימוש בכלי ההצבעות Mentimeter אפשר לכל הסטודנטים להביע את עמדתם האישית (ובאופן אנונימי).

Padlet לשיתוף בחוויות מהשטח

יצרתי לוחות Padlet לסטודנטים לשיתוף בחוויות לאחר סיורים בשטח. זה אפשר גם כתיבה וגם תמונות

חוויות מהשטח :

שתפו כאן מחוויותיכן - "רגע" מיוחד בזמן הסיור

העצמאי שלכן בשכונה. תארו וספרו.. אתן יכולות להוסיף כל דבר שקשור לרגע זה... שיר, תמונה, פתגם.. אנא הוסיפו את שמכן בתחילת או סוף התגובה.. אתן יכולות גם להגיב זו לזו

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il