Onenote – מחברת דיגיטלית

Microsoft OneNote הינו יישום של מחברת דיגיטלית, המספק מרחב שבו ניתן לאסוף ולארגן מידע, טקסטים, קישורים, תמונות, כתב יד דיגיטלי, נוסחאות מתמטיות, הקלטות שמע והקלטות וידאו, קבצים מקומיים וקישורי קבצים מקוונים - הכל במקום מסודר אחד.

לאחר שאספנו לתוך מחברת את כל המידע הדרוש לנו, נוכל בקלות לעבד את המידע, למקד, לארגן, לתייג ולחפש בו בקלות ולשתף לצפיה או עריכה עם אחרים.

מחברת זו יכולה לסייע ולתמוך בהוראה-למידה מרחוק בעיקר בקורסים כמותיים ו/או תרגולים.
 

המחברת הדיגיטלית בנויה מחוצצים/מקטעים, המאפשרים סקירה מהירה של עבודת הסטודנטים, וכוללת יכולות חיפוש בתוך המחברת ושילוב טקסט, קול, וידאו, תמונות, הערות בכתב יד, מטלות וציונים
OneNote מאפשרת שיתוף בצפיה או עריכה בין סטודנטים ובין מרצים. המחברות נשמרות באופן אוטומטי וניתן להציג אותן מכל מכשיר, מקוון או לא מקוון ולכן תומכת בהוראה-למידה מרחוק בעיקר בקורסים כמותיים ו/או תרגולים.
בכדי ליצור מחברת, יש להיכנס לחשבון Office365. לכל המרצים והסטודנטים ברופין רישיון חינמי, לפרטים יש ליצור קשר עם מערכות מידע.
 

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

תועלות ושימושים: 
  • זמינות: ניתן לגשת למחברת מכל מכשיר.

  • הצגה אטרקטיבית של נושאי הקורס

  • המחשה: הכלי מאפשר ויזואליזציה ולשלב שרטוטים, דיאגרמות והערות בכתב יד התורמים להבנה וביסוס הידע.

  • חיפוש ואיתור מידע: ניתן לחפש במחברת לפי תגיות, תאריך, כותרת, מקטע וטקטס הערה הכוללות בקשה לעזרה של הסטודנטים..

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

עזרי הדרכה:

אתר החברה

הסברים מפורטים באתר Microsoft בעברית

OneNote על המחשב דרך Windows 10 (הדרך החדשה לעבודה במחשב)


- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

+ שימוש בחינם   + תמיכה בעברית   + שילוב ב Moodle   
+ הוראה סינכרונית וא-סינכרונית

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il