PowToon- סרטוני הנפשה (אנימציות)

כלי מקסים ופשוט ליצירת סרטוני הנפשה (אנימציה). הכלי מספק תבניות וערכות איורים להם ניתן להוסיף תמונות וקטעי אודיו משלכם. את הסרטונים ניתן להעלות ליוטיוב ולשתף. 

שילוב המדיות מאפשר לסטודנטים להביע את עצמם בדרכים יצירתיות ומגוונות. ניתן להשתמש בכלי לפתיחה וסיכום נושא, הדגמת מושגים ועוד.

בפרויקט גמר של המחלקה להנדסת תעשייה וניהול (מערכות מידע) - השתמשו הסטודנטים ב PowToon לייצר סרטונים קצרים שהציגו באופן חוויתי וממוקד את הבעיה וההצעה לפתרון - הסרטון היווה פתיח מרענן ומערב (engaging) להצגת הפרויקט המלא.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

עזרי הדרכה:

 

קישור לאתר החברה

קישור לסרטון הדרכה בעברית (משרד החינוך)

קישור לסרטוני הדרכה באנגלית

 

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

+ חופשי לשימוש (לסרטונים באורך 5דק') 

פרויקט myTrack של בוגרי מחלקת מערכות מידע, מרכז אקדמי רופין

(כרטיס ביקור צוות פרויקט)

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il