רפלקציה

שילוב של תהליכי רפלקציה בתהליך הלמידה מזמנים חשיבה מבורכת על הלמידה,

תורמים לעיבוד והפנמה שלה באופן מעמיק יותר.

1. שאלות שיגרמו לסטודנטים לחשוב: מה הם למדו, איך הם למדו.

מומלץ להכין שאלות לסיום של נושא/ים הנלמד/ים: תובנות משמעותית, ביקורת על הנושא הנלמד, מה למדת על עצמך, מה היה מאתגר, מה הפתיע, מה נדרש לעשות אחרת בעקבות הבנת החומר/התהליך?

 

2. רפלקציה כדיון בקבוצות קטנות:

ניתן לשלב תהליך רפלקטיבי כדיון קצר בקבוצות קטנות. להתייחס לתהליך הקבוצתי ותרומתו לסטודנט,

מהי תרומת הסטודנטים לתהליך הלמידה בצוות, לתוצרים שהתקבלו.

הסטודנטים יתבקשו לסכם את עיקרי התגובות ל-3-4 שאלות מנחות, לדון בפערים בין חברי הקבוצה ולגבש התייחסות משותפת.

 

3. סיכום אישי כיומן/בלוג - רפלקציה אישית לסיום תהליך למידה/פרויקט

ניתן לבקש מהלומדים לכתוב לעצמם סיכום אישי, יומן או בלוג. תובנה משמעותית או ביקורת

על הנושא הנלמד, חלופות לפתרון יעיל יותר (לו ניתן היה להתחיל מחדש...), להתייחס לתהליך הקבוצתי ותרומתו לסטודנט, תרומת הסטודנט לתהליך הלמידה בצוות ועוד.

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין