Roojoom - מסלול למידה מקוון 

ה Roojoom הוא כלי המאפשר יצירת מסלול תוכן מקוון מבוסס קישורים המאפשר לסטודנטים למידה עצמית א-סינכרונית.
הלמידה נעשית על פי מסלול המבוסס על סדר כרונולוגי או על פי סדר תוכני.
המסלול כולל בתוכו תחנות, הבנויות לפי קטגוריות ומטרות, אשר אותן יוצר המרצה, כאשר כל תחנה כוללת שילוב של טקסט, קישורים ותמונות על פי בחירת המרצה.
שיתוף המסלול נעשה על ידי קישור.

כדי ליצור מסלול, המשתמש חייב להזדהות כמרצה בקישור הבא

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

תועלות ושימושים: 
  • למידה עצמית א-סינכרונית: שימוש במסלול מאפשר לסטודנט להתקדם באופן עצמאי ובהתאם לקצב האישי שלו.

  • ניתוח הלמידה (Analytics): של מסלולי התוכן שלכם ברמה של צעד במסלול.

  • דוגמאות לשימוש:

    • כיתה הפוכה: ביצוע למידה מקדימה לשיעור

    • ניתן להציע את השימוש בכלי גם כמשימה לצוותי סטודנטים, כחזרה למבחן, לתרגול, לריכוז מידע לסיום פרויקט/תהליך הדרכה רב שלבי.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 
עזרי הדרכה:

מדריך ליצירת roojoom – מסלול קישורים מקוון

הרשמה לאתר לחשבון Education

אתר החברה

סרטון הדרכה מאת משרד החינוך

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

 

+ שימוש בחינם + תמיכה בעברית  + שילוב ב Moodle  + למידה א-סינכרונית

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il