ScreencastOMatic - סרטוני הדגמה

כלי פשוט וידידותי, המאפשר ליצור באמצעותו "סרטוני סמן" - הקלטה של פעולות הנעשות על גבי  מסך המחשב. במטרהלצלם  יחידות הוראה א-סינכרוניות, למשל יצירת סרטוני הדרכה מסוג Step by step.
בעזרת ScreencastOMatic ניתן לייצר סרטונים הכוללים צילום מצגת, תוכנה, כלי או אתר ומלווים בליווי קולי ו/או חזותי של המרצה המסביר/מדגים בפינת המסך.

הכלי נגיש לכל מחשב ומאפשר שילוב צילום ממצלמת המחשב.

יצירת סרטון בעזרת הכלי קלה ומהירה – בוחרים אזור לצילום מסך, בודקים מיקרופון ומתחילים להקליט. לאחר ההקלטה ניתן לצפות ולבדוק את מה שצולם ולהעביר את הסמן לאחור כדי להקליט על גבי מקטע שהשתבש, כולל תיקון של הקלטת הקול בלבדבסיום ההקלטה, ניתן לבחור בשמירת הסרטון כקובץ, או בהעלאתו ל- YouTube  ולשתף אותו עם הלומדים דרך ה-MOODLE.
 

הגרסה הרגילה מאפשרת עד 15 דק' הקלטה, על מנת לצלם ללא הגבלת זמן יש לפנות ליחידה לקידום הוראה.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

תועלות ושימושים: 
  • עזר (פיגום) לסטודנטים – סרטון הדרכה/הדגמה מעשית של פעולות ושימושים בסביבה האמתית של הכלים.

  • זמינות - ניתן לצפות בתוצר הסופי מכל מכשיר ובכל מקום.

  • מטלת הבנה - הסטודנטים בעצמם מייצרים סרטוני הדגמה (כחלק מתהליך הבניית הידע של הלומד).

  • כיתה הפוכה – יצירת סרטונים שישמשו כלמידה מקדימה לשיעור, השלמת חומר שנלמד בכיתה או לחזרה עליו.

  • מאפשר הצגה של פרוייקטים כחלופה להצגה פרונטלית.

  • למידה פעילה ויצירתית: הצגה חוויתית וויזאולית של רעיון, מסר, תהליך. מועדד יצירה אישית וקבוצתית.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

עזרי הדרכה:

קישור למדריך למשתמש בעברית

קישור לאתר החברה

מדריך כתוב בעברית

סרטון הדרכה באנגלית

סרטון הדרכה מפורט בעברית

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

+ חופשי לשימוש*        + שילוב במודל      + הוראה א-סינכרונית

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il