• nettas5

בניית מצגת אפקטיבית (מיקוד, עיצוב מידע), דגשים להוראה מרחוק, בהנחיית אלעד דרמון


מצגת המפגש:


רופין - פגישה מרחוק ואינפוגרפיקה - 120 ד
.
Download • 10.66MB

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין