• nettas5

מעבר להוראה-למידה דיגיטלית - כיצד עושים זאת? בהנחיית עידו צדוק, מתודיקה


מצגת המפגש:

למידה דיגיטלית-רק לא העתק-הדבק, עידו צדו
.
Download • 1.78MB

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין