• מר משה קינן ,מרכז הקורס, תארי מוסמך

Moodle "קצת אחר" לקורס סימולציה אנושית

נבנה אתר מלווה קורס התומך באופן העבודה והתקשורת הנדרשים בקורס הסימולציה האנושית:

מפת ניווט מרכזית - מאפשרת "תמונת על" וגישה ישירה למקומות רלוונטיים באתר הקורס.

  • עבודה בקבוצות סגורות ממוקדות תוכן- גישה להעלאה וקריאה של תכנים רק לחברי הצוות.

  • ועדות רוחביות - כנ"ל

  • אזור מנהלת הקורס: פרסום תכנים באופן שותף, התראות על תוכן חדש זמינים לכלל משתתפי הקורס.

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין