איך לסייע לסטודנטים לקרוא יחד מאמר קשה באנגלית?

מעלים את המאמר ל Annotate ,מוסיפים לו שאלות והערות, ומאפשרים לכל הכתה לענות ולהתייחס.

 

האתגר:

קיים קושי במתן חומרי קריאה באנגלית. הסטודנטים מתקשים בכך ולכן הם נוטים לחבור יחד, לאסוף כסף ולתרגם את המאמר באופן מילולי. מכיוון שאחת המטרות שלנו היא שהסטודנט ידע להתמודד באופן עצמאי עם מאמר אקדמי, חיפשתי כלי שיעזור לי לעזור להם. כלי שיהיה יותר אטרקטיבי מאשר תרגום מילולי בתשלום.

 

שלבי הפעולה:

1) לקורס "לחץ והתמודדות" בחרתי שתי מתא-אנליזות ומאמר סקירה אחת, בנוסף לחומר קריאה פשוט יותר. את שלושת המאמרים הקשים העליתי לAnnotate ושמתי לינק במוודל.

2) בתוך כל מאמר כתבתי הערות ושאלות.

     2.1) ההערות כיוונו את הסטודנטים לחלקים החשובים של המאמר, אמרו להם על אילו חלקים אפשר                       לוותר והסבירו להם מושגים בעייתיים או סטטיסטיים.

     2.2) השאלות היו שאלות מכינות למבחן. הדגש היה על הבנת הממצאים. נאמר להם שאחת השאלות                     הללו, או שאלה המבוססת עליה, תופיע במבחן.   

3) הסטודנטים נכנסו ללינק וענו על חלק מהשאלות.

4) אחת לכמה זמן נכנסתי ונתתי משוב לחלק מהתשובות.

5) בכתיבת המבחן בחרתי שאלות מתוך השאלות שהופיעו ב annotate .בעיקר שאלות חשיבה.

 

יתרונות:

  • מלמד איך ללמוד 

  • מקדם קריאה באנגלית  

  • מדגיש מה העיקר ומה הטפל 

  • מפחית את החשש מפני מאמרים קשים

קשיים:

  • מוטיבציה. ישנן כיתות בהם מספיק להסביר להם בכתה את היתרונות של השיטה, או להגביל בזמן. ישנן כיתות בהן אני נותנת נקודות בונוס לסטודנטים שמשתתפים. 

  • קושי לערב את כל הכתה. 

  • טכנולוגיה. אני עבדתי על הגרסא הסטנדרטית )שהיא גם בחינם( היו לה מספר בעיות טכניות. 

  • צריך להשקיע בכך זמן – גם בצד הטכני וגם במענה לשאלות.

 

הקורסים + צילומי מסך:

לחץ והתמודדות, 55 סטודנטים, משא"ש שנה ב'

לחץ והתמודדות, 2 כיתות בתכנית למנהלים, שנה ב'

כלים:

Please reload

חיפוש לפי מהלכי הוראה
חיפוש לפי כלים

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il