• ד"ר טלי סגר גוטמן, מנע"ס

התנסות חוויתית לפני המשגה תיאורטית שימוש ב PollEverywher

בקורס התנהגות ארגונית ויסודות הניהול במחלקה למדע"ה בחרתי לפתוח בנושא מרכזי העוסק ב'תרבות הארגונית'. במסגרת זו הצגתי מס' תמונות של משרדי Google בציריך וביקשתי מהסטודנטים לציין 'מהם המסרים שהארגון מנסה להעביר באמצעים חיצוניים' (צבע, ריהוט, מבנה משרדים ועוד) לצורך איסוף המידע באופן מרוכז, התבקשו הסטודנטים להזין את תשובותיהם ל- PollEverywhere.

משרדי Google בציריך: חדר ישיבות של הנהלה, חדר ישיבות של אנשי צוות, חדר מנוחה לעובדים

בתוך דקות הופיע ענן מילים גדול על גבי המסך, המייצג את המשמעויות השונות שנתנו הסטודנטים למסרים שהוצגו.רק בסיום ההתנסות ניתן הסבר למודל הקרחון של שיין וחלוקת המסרים לנורמות עבודה, הנחות היסוד של המנהלים, עבודת צוות, אווירה בארגון ועוד.עשיתי שימוש בכלי כבר בשעור הראשון של הסמסטר. אני מוצאת ערך להתחיל ב'תרגול והתנסות' ורק אח"כ לעבור להמשגה תיאורטית. המימד הויזואלי שהתקבל הלהיב את הסטודנטים/יות. מומלץ לרתום אותם לסיעור מוחות מקדים כדי להגיע לענן מילים גדול יותר.

הזמנתי את מיכל להיות נוכחת על מנת לתמוך בי ובסטודנטים בהתנסות ראשונה זו . נוכחותה סייעה מאד לרצף הפעילות.

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין