• גב' טל לוי, אנגלית

חיים בסרט הצגת תוצרים בווידאו בעזרת תוכנת Animoto

רקע על הפרויקט:

מטרת הוראת אנגלית כשפה זרה, בנוסף להיותה דרך לחשיפה לשונית טהורה, יכולה להיות חשיפה והכרות של קונטקסט גלובאלי רחב שיהווה נדבך חשוב בחייהם המקצועיים של הסטודנטים שלנו. במסגרת תפישה פדגוגית זו, בחרנו לעשות שימוש בפרויקט גלובלי של אינטל גוגל וכו'... (http://www.100people.org) העוסק בבעיות גלובליות. במסגרת קורס אנגלית שנתי, קדם אקדמי בתכנית המגשרים )סטודנטים בני הקהילה האתיופית(, שדורש בחלקו את הפעלת ארבע המיומנויות בשפה, ולאחר העמקה בכל עשרת הבעיות הגלובליות בהן עוסק הפרויקט, נדרשים הסטודנטים לבחור בעיה אחת ובאופן קבוצתי של עד שלושה משתתפים, לתאר פתרון לוקאלי לבעיה בצורת סרט וידאו באנגלית אותו הפיקו. אנו מאמינים כי בגישה זו של doing by Learning ובאופן למידה דמוי סדנא חווייתית, אנו מקיימים את עקרונות היסוד שהנם:

  • מתן כלים להתמודדות בכל תחום בו ידרשו למיומנות אנגלית שכפה הן בהיבט השפתי והן הטכנולוגי

  • התכנים של הוראת אנגלית לצרכים אקדמיים הנם אוטנטיים ומשקפים את עולם התוכן של הלומד

  • עלינו לחשוף את הלומד לדרכים של איסוף ועיבוד מידע ומתוך עניין ובחירה שלו מה שיגביר את מעורבותו האקטיבית בתהליך הלמידה של עצמו

  • על הלומד לשלב את כל ארבע מיומנויות השפה כדי להגיע לתוצר משמעותי שהוא שמח בו

  • שייהנו ויעבדו ב flow

להמשך ההתנסות לחץ כאן

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין