• ד"ר סיגל תפארת, מנע"ס

למידה שיתופית מבוססת Jigsaw

לקידום למידה פעילה ועבודה צוות בחרתי לבנות שיעור מבוסס שיטת Jigsaw, שיטה ללמידה שיתופית. על פי השיטה:

בבית כל סטודנט לומד חלק מסוים מהחומר באופן עצמאי.

בכתה הסטודנטים עובדים בצוותים של רביעיות מומחים להבנה מעמיקה יותר של החלק שלהם (סטודנטים שלמדו את אותו החומר) .

בהמשך, מצטוותים לרביעיות מעורבות (כל חבר צוות למד חומר אחר), כל סטודנט מלמד את שאר חברי הרביעייה את החומר שהוא קרא,

בסיום הם עונים יחד על שאלות אינטגרטיביות.

להתנסויות נוספות

התאמת השיטה לטובת קורס "לחץ והתמודדות":

תרגיל אישי לעבודה בבית, ובכיתה עבודה בקבוצות מעורבות ותרגיל קבוצתי אינטגרטיבי. (ללא קבוצת מומחים)

יתרונות:

  • למידה אקטיבית

  • למידה מגוונת

  • התמודדות עם מאמרים

  • שילוב חברתי

  • הכנה לחיים​

שיטת הלימוד הופעלה במס' כיתות:

2 כיתות מנהלים, לימודי בוקר

(משותף מנעס-מדעה)

קישור למאמר: Benton, Jr., R. (2016). Put students in charge: A variation on the Jigsaw discussion. College Teaching, 64(1), 40–45

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין