תרגול מיומנויות מקצועיות בכיתת התצפית

הקורס "ראיון ותצפית" שניתן במסגרת התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית, מתקיים השנה באופן קבוע בכיתת התצפית.

בקורס רוכשים הסטודנטים כלים לערוך ראיון "אינטייק" (מפגש טיפולי ראשון) עם מטופל שפונה לטיפול.

כמעט בכל שיעור משולב משחק תפקידים, כאשר חבר בכיתה מגלם מטופל ותלמיד אחר מתנדב לראיין אותו: 

  • הסטודנטים מתרגלים את מיומנויות הריאיון שהם לומדים.

  • אנו דנים בראיונות המוקלטים, מנתחים אותם ולומדים מהם.

כיתת התצפית מוסיפה מימד מיוחד לקורס שלא היה קיים עד כה.

 

בשיעור שבו למדנו על קביעת אבחנה לפי הDSM (ספר שמסווג את מחלות הנפש), שילבתי גם שימוש בכלי ההצבעות Mentimeter:

- אחרי ראיון מבוים (בתמונה), הסטודנטים הציעו אבחנה/ות עבור המטופלת - על ידי מענה באמצעות הטלפון הנייד.

- אח"כ קיימנו דיון בקבוצות, והצגתי מידע על ההפרעות הרלוונטיות.

- הסטודנטים שבו והביעו את דעותיהם (שבינתיים עברו שינויים)  באמצעות mentimeter.

אמשיך לחפש דרכים לשימוש בכלי ההצבעות mentimeter, שמאפשר לסטודנטים לשתף, להעיר, או להציע דברים בעילום שם.

 

 

Please reload

חיפוש לפי מהלכי הוראה
חיפוש לפי כלים

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il