העמקה ושיתוף: סטונדנטים מציגים בכנס מחלקתי "חדשות וחידושים בפסיכולוגיה חינוכית"

הסטודנטים בקורס פסיכולוגיה חינוכית, קיבלו כמטלת אמצע קריאה ביקורתית של מאמר עדכני והצגתו בפוסטר, במסגרת אירוע כיתתי של כנס. המטרות:

  1. שהסטודנטים יקראו מאמר מדעי עדכני, הקשור לאחד מנושאי הקורס

  2. שהסטודנטים יציגו את המאמר שבחרו כפוסטר מדעי

  3. שהסטודנטים יחשפו במשך שיעור אחד ל- 20-25 מאמרים עדכניים בפסיכולוגיה חינוכית   

התהליך: כחודש לפני מועד ההגשה, הסטודנטים הופנו לארבעה כתבי עת אקדמיים מובילים בתחום של פסיכולוגיה חינוכית. כל זוג סטודנטים התבקשו לבחור מאמר שמעניין אותם. המאמר צריך היה להיות בטווח חמש השנים האחרונות. בהמשך, הסטודנטים התבקשו להציג את המאמר על גבי פוסטר, על פי קווים מנחים של הכנת פוסטר מדעי.

הכנס התקיים באולם בספריה. בחלק הראשון הסטודנטים הסתובבו באופן חופשי בין הפוסטרים השונים. לאחר מכן, עברנו באופן מסודר מפוסטר לפוסטר וכל קבוצה הציגה את החידוש במאמר שלה. כל מאמר היווה פתח לדיון, שאלות מהקהל וקישור המאמר המוצג לאחד מנושאי/שיעורי הקורס. לבסוף, הסטודנטים קיבלו דף מטלה ובו היה עליהם לרשום שלושה חידושים/ממצאים שלמדו מהפוסטרים, מלבד זה שלהם. 

חשתי סיפוק מכך שלמדו לעומק נושא בפסיכולוגיה חינוכית, תכננו והציגו פוסטר, התנסו בעמידה מול קהל, ונחשפו למגוון הגדול של תחומי עיסוק של הפסיכולוג החינוכי. מאד נהניתי משיתוף הפעולה של הסטודנטים וחוויית הכנס. 

 

Please reload

חיפוש לפי מהלכי הוראה
חיפוש לפי כלים

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il