מעורבות (engagement) כלל הסטודנטים במהלך שעור - הבעת עמדה ומענה על שאלות באמצעות הטלפון הנייד

במהלך השעור בסיעוד (שנה ב') שולבו שאלות PollEverywhere במצגת ה- PowerPoint, עליהם התבקשו הסטודנטים להשיב באופן אנונימי, בעזרת הטלפונים הניידים.

שתי דוגמאות מובאות פה :

  • שאלה פתוחה - הגדר במילה אחת "כאב" – הצגת התשובות הייתה בפורמט של "ענן מילים"  (ככל שהמילה חוזרת על עצמה, באופן אוטומטי היא גדלה  ע"ג המסך)

  • שאלה פתוחה נוספת – מענה במשפט מלא לשאלה "למה לדעתם כאב הוא סובייקטיבי "- הצגת התשובות הייתה בפריסה על העמוד כולו.

רשמים:

- היכולת לענות באופן אנונימי רתמה כמעט את כל הסטודנטים לקחת חלק בפעילות האינטראקטיבית.

- כל הסטודנטים יכלו לראות את מגוון הדעות/תחושות בכיתה והשיח שאחרי היה ממוקד ורלוונטי יותר.

- היכולת לשלב את השאלות כחלק ממצגת הPowerPoint  שמלווה את השעור היוותה יתרון.

- היו מס' (מצומצם) של תשובות שאינן קשורות לשאלה, הדבר לא פגם כלל במהלך השעור.

 -הסטודנטים היו מעורבים יותר בשעור זה והביעו שביעות רצון גבוהה מההתנסות.

Please reload

חיפוש לפי מהלכי הוראה
חיפוש לפי כלים

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il