• גב' טל לוי, אנגלית

Speed Dating למידה פעילה ותרגול שיח ותקשורת בשפה זרה

במסגרת לימודי אנגלית כשפה זרה, חשוב לנו לעודד השתתפות פעילה של כלל הלומדים ותרגול פעיל של שיח ודיבור. בחרתי ליישם למידה פעילה בשילוב SpeedDating.

מהלך השיעור:

 • הכנה:

 • הפעילות מבוססת צפייה בסרט דוקומנטרי ועבודה על הבנת התוכן והשפה בעזרת דפי משימות (במקרה זה מזון מהיר כשהדגש הנו על שימוש נכון בזמן עבר)

 • כל סטודנט מקבל שאלה ייחודית העוסקת בחוויות אישיות/ידע בנושא, ונדרש לענות על השאלה תוך שימוש באוצר מלים שהגדרתי ושימוש אינטנסיבי בזמן עבר

 • כדי לייצר יותר עניין - הכנתי מראש שאלה שונה לכל סטו'

 • מפגש ה SpeedDating

 • בכיתה סידרנו שולחן ארוך הסטו' יושבים משני צדיו: צד "קבוע" וצד "נע"

 • בהינתן האות ע"י המרצה מתחיל ה Dating: סטו' בצד "הקבוע", מציג את השאלה שלו לסטו' מולו ומתפתח שיח קצוב בזמן

 • בתום הזמן המוקצב סטו' מתחלפים בתפקידים וכעט הסט' בצד ה"נע" שואל את השאלה שלו (אותה מסגרת זמן)

 • אות נוסף של המרצה ומתחיל מקצה Dating חדש: הצד ה"נע" זז כיסא אחד (הצד "הקבוע" נשאר במקומו) - כך נוצרים זוגות שיח חדשים. ומתחיל מקצה Dating חדש.

 • ניתן לקבוע סידורי כיתה שונים בהתאם לצרכים ותנאים, חשוב לוודא שהסידור מאפשר תנועה מהירה ופשוטה של הזוגות.

 • הנושאים לדיון יכולים להיות שאלות ממוקדות, משחקי תפקידים ועוד.

 • מזה כמה שנים אני עושה שימוש בשיטה זו למטרות שונות, לדוגמא לטובת הכנה לפרזנטציה. במקרה כזה כל סטודנט זוכה להשמיע את חלקו מספר פעמים, לקבל משוב ולשמוע עמיתים.

יתרונות: שיעור דינמי וקצבי, השתתפות פעילה ושווה ללומדים, תרגול והתנסות בתקשורת ושיחה

אתגרים: הכנה מוקפדת מצד המרצה, הכתה מאד רועשת וחשוב להקפיד על הזמנים

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין