הקלטת שיעורים בסטטיסטיקה - לתרגול וחזרה מרחוק

בשנתיים האחרונות נעזרתי במערכת הקלטת השיעורים בשיעורי חובה ובשיעורי בחירה. היתרונות של הקלטת השיעורים מבחינת הסטודנטים הם ברורים, הם יכולים לחזור ולצפות בהקלטה של השיעורים על מנת ללמוד טוב יותר. בחרתי להקליט קורסים בהם ידעתי שהסטודנטים יגיעו, אם מחמת האיום בנושא השיעור (סטטיסטיקה לשנה א') או על מנת לזכות ברווח משני -בונוס על נוכחות (אחוזי הנוכחות בקורסים הללו שהוקלטו – חובה ובחירה היו כ 80%).

 

  • הסטודנטים הגיבו בחיוב להקלטות ("הקלטת השיעור עוזרת מאוד"), ולהבנתי השתמשו בהן במיוחד בלמידה לקראת מטלת סיום הקורס והבחינה

  • לי כמרצה היה מעניין לצפות בעצמי

  Please reload

  חיפוש לפי מהלכי הוראה
  חיפוש לפי כלים

  הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il