• ד"ר טלי סגר גוטמן, מנע"ס

מקורות השראה ודוגמאות - תמיכה לסטו' לקראת סמינר

אני מוצאת שסטודנטים בסמינר בתואר הראשון מתקשים להגיע לנושא המחקר אותו היו רוצים לחקור. בנוסף לסיעור מוחות שאנחנו עושים בשיעורים, חשבתי שנכון יהיה לחשוף את הסטודנטים לדוגמאות של משתנים שונים אותם ניתן לחקור. בחרתי מספר דוגמאות של פוסטרים מימים אקדמיי של שנים קודמות ודוגמא אחת ממחקר שלי. את הפוסטרים העלאתי ל Padlet (לוח מקוון שיתופי) - הזמנתי את הסטודנטים להגיב על הנושאים ולהעלות נושאים משל עצמם.

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין