סרטוני עזר והדגמה לתמיכה בקורסים מדעיים

סרטוני עזר משמשים אותי בכל הקורסים שאני מלמד למספר מטרות:

  • הדגמות שאיני יכול לבצע בכיתה

  • חיזוק נושאים הנלמדים בכיתה

  • למידה ראשונית לפני שיעור

  • הפוגה במהלך השיעור

עד היום יצרתי 8 סרטונים בעזרת OfficeMIX , חלק מסדרה לה אני קורא "נושא אחד, שבע דקות, עשרה שקפים", שמטרתה להציג נושא בצורה ממצה בעזרה שקפים, ובזמן קצר.

בנוסף אני יוצר סרטוני הדגמה של ניסוים אותם אני מבצע (בעזרת צילום וידאו וכלי עריכה פשוטים).

 

הסטודנטים מאוד אוהבים את הסרטונים והתגובות חיוביות ביותר. הם יכולים לחזור על נושאים, לעצור את הסרטון בכל רגע, וכך להתאים לקצב הלימוד שמתאים להם.

אני מוצא שסרטונים קצרים וממוקדים מתאימים יותר לסטודנטים היום, מאשר הסרטת שיעור שלם בן 45 דקות (אני גם מקליט חלק מהשעורים שלי במע' ההקלטות), וממליץ שיהיה מקבץ מלא של סרטונים שתומך בקורס שלם.

 

דוגמא: סרטון עזר בנושא "אינטגרל קווי" במסגרת הקורס חדו"א 2 בביה"ס להנדסה.

 

 

 

 

 

 

דוגמא: שילוב שעור מקוון באתר הקורס במודל

 


כלים:

Please reload

חיפוש לפי מהלכי הוראה
חיפוש לפי כלים

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il