מבדקי ידע ושיח לימודי שיתופי בשעורי סטטיסטיקה

בשיעור חזרה לבחינת אמצע בקורס סטטיסטיקה א' אני משלבת שימוש בכלי ההצבעות Mentimeter, שמאפשר לסטודנטים לענות בזמן השעור על שאלות אמריקאיות באמצעות הפלאפונים, וניתן לראות את התפלגות התשובות און ליין בצורה גרפית ומבלי הצורך להזדהות.

- הכלי פשוט מאוד לעבודה, קל ללימוד ולבניית השאלות (אותן הכנתי מבעוד מועד כמובן)

- ההתחברות בכיתה היא מידית וקלה ביותר. נרשמה 100% השתתפות והתגובות היו נלהבות במיוחד

- התפלגות התשובות סייעה לפיתוח דיון עד למציאת התשובה הנכונה ועצם השימוש בכלי עורר את העניין של כלל הסטודנטים והבטיח השתתפות והבנה.

 

בקורס 'אבטחת איכות סטטיסטית'  הנדסת תעו"נ:

במסגרת שיעור חזרה למבחן השתמשתי בכלי לפתרון 6 שאלות המסכמות נושאים נרחבים מהקורס שאינם מצריכים חישובים אלא בודקות הבנה (הניסוחים נלקחו מתוך מבחן לדוגמה אשר נפתר בשנים הקודמות בצורה ידנית בלבד). הסטודנטים עוד לא למדו למבחן כאשר ענו על השאלות הללו ולכן התפלגות התשובות הייתה רחבה, דבר שאפשר לפתח דיון ושיח שיתופי מעבר לבחינת רמת הידע. מרבית הסטודנטים בחרו לענות בזוגות ולהתייעץ האחד עם השני טרם ההצבעה. באחת השאלות נוצר מצב שסטודנט אחד בלבד ענה נכון על השאלה, ותוך כדי הדיון כששאלתי מי ענה על הסעיף הספציפי הוא הצביע בחשש כיוון שהיה בטוח שטעה כשראה שיתר התלמידים ענו אחרת ממנו. כשהתברר שהוא הצודק, הוא זכה למחיאות כפיים נלהבות

 

 

 

כלים:

Please reload

חיפוש לפי מהלכי הוראה
חיפוש לפי כלים

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il