StreamItUp- מערכת הקלטת שעור/ים

המערכת מאפשרת צילום והקלטה של ההרצאה, מצגת השיעור או מצגות סטודנטים, סרטונים וקישורי מולטימדיה (במידה ויש), ללא צורך בשינוי צורת הלימוד. 

המערכת קלה לתפעול ומאפשרת קישור ל-Moodle (עפ"י הנחייה ושימוש המרצה).​

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

תועלות ושימושים: 
  • רפלקציה אישית – ביוזמת המרצה ולשימושו/ה האישי/ת: מאפשר למרצה בלבד צפייה אישית בשיעור לשיפור ההוראה ולהערכה עצמית מעצבת.

  • משוב לפרזנטציות/סימולציות של סטודנטים: מאפשר צפייה, הערכה ומשוב של המפגש המוקלט לניתוח תהליך הפרזנטציה/סימולציה (ע"י המרצה והסטודנטים)

  • זמינות תוכן מוקלט כ-שירות לסטודנטים: ניתן לאפשר לסטודנטים גישה לתוכן כחזרה על שעור קשה/מאתגר, לקראת מבחנים, או כחלק אינטגרלי מהקורס (למידה בקצב אישי).

  • מענה לאילוצי זמן/מקום ברישום לקורסים: ניתן לאפשר לסטודנטים גמישות ברישום לקורסים שלא היו זמינים בפניהם בשל אילוצי זמן ו/או מקום.

  • הקלטת מרצה אורח/ת

 

4 כיתות הקלטה בקמפוס רופין: ביתן 22 כיתה 1 , ביתן 21 כיתה 1, בנין 20 כיתה 208, בנין 25 כיתה 13

2 כיתות הקלטה בקמפוס מכמורת: כיתה 1, כיתה 5

לבקשה לשיבוץ בכיתת הקלטות נא לפנות לראש מנהל סטודנטים 

לטופס בקשה להקלטת שיעור לחצו כאן

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

עזרי הדרכה:

קישור למדריך למשתמש בעברית

 מצגת הדרכה - ממשק צפייה בשעורים מקולטים (ניתן לקבל את קובץ המצגת לשילוב באתר הקורס שלכם -

פנו דרך צור קשר)

התנסויות מרצים - חיפוש לפי כלים

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

 

+ דרוש אישור לשיבוץ בכיתה       + שילוב ב Moodle (אופציונאלי)

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il