מהי למידה סינכרונית? א-סינכרונית? משולבת (היברידית)?

+

משולבת

למידה משולבת (היברידית)

למידה המשלבת בין הלמידה הסינכרונית (ZOOM) ללמידה א- סינכרונית.

מאפשרת גמישות בהתייחס למסגרת השיעור, מגוון המשימות/התוצרים וההיקף שלהם.

ניתן לתכנן תהליך למידה משולב לאורך קורס. או במסגרת אותו השיעור.

לדוגמא:

90 דקות = 20  דק' הרצאה ב-ZOOM + 45 דק' למידה עצמית/צוותים א-סינכרוני + 25 דק' להצגת תוצרים ב-ZOOM.

או

90 דק'  = 30 ד' הרצאה ב-ZOOM + 60 דק' למידה עצמית/צוותים א-סינכרוני (ניתן להמשיך העבודה על המשימה גם בבית), הגשת תוצרים כהגשת מטלה ב-MOODLE.

א-סינכרוני

למידה א-סינכרונית

שיטה בה הלמידה נעשית Off-Line.

התכנים, המשימות לביצוע כפיגומי למידה מועלים לאתרי הקורסים ב-MOODLE  בתוספת מתווה הנחיות שיסייע בהבניית תהליך הלמידה והמיומנויות שבצדו (למידה עצמית/בזוגות/בצוותים).

יש לתכנן את זמן ההשקעה הנדרש, להגדיר לוח הזמנים לביצוע המשימה/ות ו/או סיום הגשת התוצרים (לדוגמא 3 ימים, שבוע) וכן את דרך המענה לשאלות ע"י המרצה. האם בפורום שאלות ותשובות ב-MOODLE, האם באמצעות הדוא"ל או כ-ZOOM פתוח, לדוגמא בזמן השיעור המקורי או חלק ממנו, כ-חלון הזדמנות לשאלות Face to Face.

Zoom

למידה סינכרונית

השיעור מתקיים On-Line (ב-ZOOM) ביום/שעה שנקבעו במערכת השעות. המשתתפים (המרצה והסטודנטים/יות) נמצאים פיזית במקומות שונים.

מפגש סינכרוני מדמה בצורה הקרובה ביותר שיעור קונבנציונלי בקמפוס. גם בשיעור מרחוק ניתן לשלב הרצאה פרונטלית בלווי מצגת (בחלק מהשיעור), להציג סרטונים, לשלב אינטראקציות מגוונות: בצ'אט, תחנות למידה ב'חדרים', לאפשר הדגמות סטודנטים ע"י שיתופי מסך, לשלב סקרים, מבדקי ידע קצרים, לפתוח מרחבים שיתופיים נוספים להעשרת המידע (Padlet) ולאפשר מגוון גדול של התנסויות (למידה פעילה) להעלאת רמות החשיבה והמעורבות האקטיבית של הלומדים.

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין