Tricider- מרחב שיתופי לדיונים

 

כלי המספק מרחב יעיל ונגיש להעלאת טיעונים ודיון קבוצתי. כל משתתף יכול להגיב לשאלה/רעיון בתוספת טיעון בעד או נגד ולתמוך ברעיון ע"י הצבעה בעד.

המערכת מציגה באופן מאורגן וברור את הדיון, התגובות וסך ההצבעות, היא נוחה יותר ומזמינה לשימוש מרכיב ה"פורום" במודל.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

תועלות ושימושים: 
  • עידוד חשיבה ביקורתית וכתיבת טיעונים - מזמן בניית טיעונים רלוונטים וממוקדים תוך התייחסות ספציפית לכל אחד מהטיעונים שמוצגים לחיוב או לשלילה, בשילוב היכולת להוסיף קישורים המסייעים לבניית הטיעון (להבהרה, הרחבה המחשה ועוד)

  • למידה פעילה -  קיום דיונים ותתי דיונים במסגרת השיעור או מחוצה לו. הסטודנטים יכולים להביע את דעתם, להתייחס לדעתם של אחרים באופן ממוקד, מיידי ונגיש ובכך להגביר את המעורבות והעניין בתכני הקורס

  • במה לסיעור מוחין - כל משתתף יכול להוסיף רעיונות משלו ולהתייחס לרעיונותיהם של אחרים לדוגמה בקורס שיווק - כיצד לקדם מוצר? בקורס משחק עסקים - האם כדאי להשקיע במכונות או בטכנולוגיה? וכד'

  • פלטפורמה יעילה לקבלת החלטות קבוצתיות - מאפשרת תצוגה ויזואלית ברורה של טיעונים בעד ונגד

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il