Triventy- חידונים וסקרים שיתופיים

מערכת המאפשרת להכין ולהנחות חידונים וסקרים לשיעורים אינטראקטיביים בכיתה, אירועים/כנסים. השחקנים ישתתפו בחידון בעזרת הסמארטפונים שלהם - ללא צורך בכל התקנה מוקדמת של תוכנה - כשאת/ה, המנחה, מקרין את החידון על מסך גדול - ממש כמו שמקרינים מצגת.

ניתן לייצר חידון באופן שיתופי - תוכלו להזמין אחרים להוסיף שאלות לחידון שלכם.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

תועלות ושימושים: 
  • למידה פעילה: הלומדים לוקחים חלק פעיל בשעור שהופך למהנה ומעניין יותר (Engagement) , התחרות מעודדת מוטיבציה להישגים גבוהים במשחק. כל משתתף עונה באופן עצמאי ויכול להזדהות בשם או בכינוי (לבחירתו).

  • למידה שיתופית: מאפשר לסטודנטים ליצור יחד אוסף שאלות ביוזמת המרצה/סטודנטים. 

  • שיקוף הידע: השאלות נבנות על ידי המרצה בפורמט של שאלות רב ברירה והן יכולות לשמש הן כבוחן, סקר או שאלות לדיון. הכלי מספק למורה תמונת מצב שעולה מתוצאות ההצבעה.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

עזרי הדרכה:

קישור לסרטוני הדרכה (כלים קטנים גדולים)

קישור למדריך למשתמש (עברית/אנגלית)

קישור לאתר החברה

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

 

+ שימוש בחינם*        + תמיכה בעברית     

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il